PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : 100 Soruda Açık-Öğretim Sistemi 1. AÖF Lisans eğitimi 3 yılda bitirilebilir mi?
 2. Dikey geçiş yapan öğrenciler “türk dili” ve “yabancı dil” derslerinden sorumlu tutula
 3. Ikinci üniversite kapsamında başvuru nasıl gerçekleşmektedir?
 4. Dönemlik - kredili sistemde öğrencilik haklarından yararlanma süresi kaç yıldır?
 5. Askerlik ile ilgili düzenleme ne şekilde olacaktır?
 6. Dönemlik - kredili sistemde sınıf kavramı nasıldır?
 7. Dönemlik - kredili sistemde öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri değiştirebi
 8. Dönemlik kredili sistemde başarılı öğrencilere ayrı bir belge verilir mi? (onur ve yü
 9. Dönemlik kredili sistemde “mazeret sınavı” uygulaması var mıdır?
 10. Tüm programlarda başarı notlarına karşılık gelen harf notları aynı mıdır?
 11. Dönemlik - kredili sistemde başarı notları neden harf notlarına çevrilmektedir?
 12. Genel not ortalaması hesaplanırken tekrar edilen ders bulunması halinde uygulama nası
 13. ı. Yarıyıl notları arasında “koşullu geçer” anlamına gelen cd, dc ve dd harf notları
 14. ı. Yarıyıl notları arasında ff notu bulunan öğrenci ıı. Yarıyıl bitiminde genel not o
 15. Yıllık mutlak sistem programlarına kayıtlı öğrencilerin kaldıkları derslerle ilgili 2
 16. Yapılan ders intibakı sonucu öğrencilerin sorumlu olmayacağı dersler olabilir mi?
 17. Dikey ve yatay geçiş ile gelen öğrencilerle ilgili düzenleme nasıl olacaktır?
 18. Programdan kaldırılan derslerle ilgili düzenleme nasıl olacaktır?
 19. 1. Yarıyıl ortalaması 1,85 ve 2. Yarıyıl ortalaması 2,49 olan öğrencinin genel not or
 20. Bir akademik yılın not ortalaması nasıl hesaplanır?
 21. Akademik yıl ne demektir?
 22. öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce başarmış oldukları
 23. ı. Yarıyıldan 3 dersten tekrara kalan öğrenci ııı. Yarıyıldan ders alabilir mi?
 24. ı. Yarıyıldan 3 dersten tekrara kalan öğrenci ıı. Yarıyıldan ders alabilir mi?
 25. ı. Yarıyıldan 3 dersten tekrara kalan öğrenci ıı. Yarıyıldan ders alabilir mi?
 26. Dönemlik kredili sistem sınıf geçme esasına mı dayanır?
 27. Güz dönemi dersleri içinde ff harf notu bulunan öğrenci bahar döneminde genel not ort
 28. Ikinci yarıyıl notları içeri- sinde koşullu geçer harf notları bulunan öğrencinin dur
 29. Güz döneminde dc harf notunu alan öğrencinin durumu ne olacaktır?
 30. Yukarıdaki örnekte dc harf notu alınan “hukukun temel kavramları” dersinin durumu ne
 31. Aşağıdaki harf notlarını almış bir öğrencinin dönem not ortalaması nasıl hesaplanır?
 32. Dönemlik kredili sistemde uygulanan ects (avrupa kredi transfer sistemi) kredilerinin
 33. Bağıl değerlendirme sisteminin uygulanmadığı istisnai durumlar var mıdır?
 34. Kredili sistemde kullanılan harf notlarının bir katsayısı var mıdır?
 35. Herhangi bir dersten ff harf notu alan bir öğrenci kayıt yenileme döneminde bu dersi
 36. öğrenci ders ekle-sil kapsamında almadığı bir dersin sınavlarına girebilir mi?
 37. Lisans programlarından önlisans diploması alarak kaydını sildiren öğrenciler öğreniml
 38. Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler ön lisans diploması alabilir mi?
 39. Kredili sistemde not yükseltme sınavı var mıdır?
 40. Genel not ortalaması nedir, nasıl hesaplanır?
 41. Cd, dc ve dd harf noları hangi anlamı taşımaktadır?
 42. Ff harf notu hangi anlamı taşımaktadır?
 43. Sd (sorumlu değil) notu hangi anlamı taşımaktadır?
 44. Kl (kaldırıldı) notu hangi anlamı taşımaktadır?
 45. Mu (muaf) notu hangi anlamı taşımaktadır?
 46. Akademik yetersizlik uyarısı ne demektir?
 47. Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemiyle öğretim yapılan bölüm ve programlard
 48. Lisans programlarına kayıtlı bir öğrencinin mezun sayılabilmesi için gerekli koşullar
 49. önlisans programlarına kayıtlı bir öğrencinin mezun sayılabilmesi için gerekli koşull
 50. Anadolu üniversitesinin 4 yıllık lisans ve 2. Yıllık önlisans programlarına kayıtlı o
 51. 2011 – 2012 öğretim yılı ve öncesi öğretim yıllarında dikey geçişle kayıt yaptıran öğ
 52. Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin alacakları derslerin kredileri nasıl hesapl
 53. Lisans programlarına yeni kayıt yaptıracak öğrenciler ı. Yarıyıl (güz dönemi) en fazl
 54. önlisans programlarından dikey geçiş yolu ile 3. Sınıfa intibak yaptıran öğrencilerin
 55. Lisans programlarında 4. Sınıfa devam etmekte olup mezuniyet hakkı kazanamayan öğrenc
 56. Lisans programlarına kayıtlı olup alttan dersi olmadan 4. Sınıfa geçen öğrencilerin a
 57. Lisans programlarına kayıtlı olup 3. Sınıftan birkaç dersi olup 4. Sınıfa geçen öğren
 58. Lisans programlarına kayıtlı olup 3. Sınıfı tamamen tekrar edecek öğrencilerin alabil
 59. Lisans programlarına kayıtlı olup 2. Sınıftan birkaç dersi olup 3. Sınıfa geçen öğren
 60. Lisans programlarına kayıtlı olup 2. Sınıfı tamamen tekrar edecek öğrencilerin alabil
 61. Lisans programlarına kayıtlı olup 1. Sınıftan birkaç dersi olup 2. Sınıfa geçen öğren
 62. Lisans programlarına kayıtlı olup 1. Sınıfı tamamen tekrar edecek olan öğrencilerin a
 63. Lisans programlarına kayıtlı olup alttan dersi olmayanların alabilecekleri dersler na
 64. 2011 - 2012 veya daha önceki dönemlerde önlisans programlarında kaydı olanların
 65. önlisans programlarına kayıtlı olup alttan dersi olmayan
 66. Lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıranlar
 67. önlisans programlarına ilk kez kayıt yaptıranlar
 68. Bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu
 69. Başarı notunun 50 puanı geçmesi öğrencinin o dersten geçtiği anlamını taşır mı?
 70. Ingilizce öğretmenliği lisans programında ingilizce okutulan derslerin başarı notu na
 71. ödevi olan derslerde başarı notu nasıl hesaplanır?
 72. Bir dersin başarı notu nasıl hesaplanır?
 73. Bir dersin başarı notunun anlamı nedir?
 74. Ara sınava katılmayan öğrenciler mazeret sınavına girebilirler mi?
 75. öğrencinin bir dersten aldığı not nasıl hesaplanır?
 76. Her bir sorunun puan değeri nasıl hesaplanır?
 77. Bdsʼde belirli bir geçme notu var mıdır?
 78. Bdsʼde ulaşılması gereken standartlar nelerdir?
 79. Bağıl değerlendirme sistemi nedir?
 80. Dönemlik-kredili sistemde sınav sonuçlarının değerlendirilmesi hangi esasa göre yapıl
 81. öğrenci bahar döneminde kaç kez sınava girecektir?
 82. öğrenci güz döneminde kaç kez sınava girecektir?
 83. Ders ekle-sil işlemi sonucunda ders eksilten öğrencinin o ders ile ilgili sorumluluğu
 84. Dikey geçiş ile açıköğretim 3. Sınıf programlarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler der
 85. 1. Yarıyıldan dersi kalan öğrenci 5. Yarıyıldan ders alabilir mi?
 86. öğretim gideri, öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi ne zaman yapılmalıdır?
 87. Güz döneminde, bahar döneminden ders alınabilir mi?
 88. Ders ekle - sil işlemleri ne zaman yapılmalıdır?
 89. Ders ekle - sil işlemi nedir?
 90. Sisteme daha önceden kayıtlı öğrencilerin durumu nedir?
 91. Sisteme yeni kayıt yaptıran öğrencilerin durumu nedir?
 92. Seçmeli ders uygulaması var mıdır?
 93. Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapılan fakültelere kiml
 94. Yaz dönemi ve yaz okulu uygulaması var mıdır?
 95. önlisans bölümleri toplam kaç dönemden oluşur?
 96. önlisans bölümlerinde bir öğretim yılı kaç dönemden oluşur?
 97. Dönemlik - kredili sistemde bütünleme sınavı var mıdır?
 98. Lisans bölümleri toplam kaç dönemden oluşur?
 99. Lisans bölümlerinde bir öğretim yılı kaç dönemden oluşur?
 100. Dönemlik kredili sistemin amacı nedir?
 101. Dönemlik - kredili sistem nedir?